PONUDA NEKRETNINA

 • Stan (1161/16)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 • Stan (1155/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 44.000 €
 • Stan (1132/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 53.000 €
 • Kuća (696/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 63.000 €
 • Kuća (1160/16)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 • Stan (1159/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 18.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (1152/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 63.000 €
 • Kuća (1158/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 180.000 €
 • Kuća (1106/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 100.000 €
 • Kuća (1157/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 • Kuća (1154/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 95.000 €
 • Kuća (1153/15)
 • Mjesto: Vidovci
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 • Kuća (842/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (1151/15)
 • Mjesto: Vidovci
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 • Kuća (928/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 100.000 €
 • Kuća (1136/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (1150/15)
 • Mjesto: Mihaljevci
 • detaljnije
 • Cijena: 120.000 €
 • Kuća (1149/15)
 • Mjesto: Mihaljevci
 • detaljnije
 • Cijena: 27.000 €
 • Stan (1145/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Kuća (847/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Poslovni prostor (1141/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 250.000 €
 • Kuća (1142/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 14.000 €
 • Kuća (1140/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Stan (1139/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 26.000 €
 • Stan (1080/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (1138/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 • Kuća (1137/15)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 89.000 €
 • Kuća (1134/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 38.000 €
 • Kuća (1135/15)
 • Mjesto: Kuzmica
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Kuća (1133/15)
 • Mjesto: Krivaj
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Stan (1130/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 43.000 €
 • Kuća (1129/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 29.000 €
 • Kuća (1128/15)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (551/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 • Stan (1127/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 41.000 €
 • Stan (1124/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 38.000 €
 • Stan (1123/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Kuća (1122/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 • Kuća (1120/15)
 • Mjesto: Kuzmica
 • detaljnije
 • Cijena: 78.000 €
 • Stan (1052/13)
 • Mjesto: Alaginci
 • detaljnije
 • Cijena: 22.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (1117/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 • Kuća (1116/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (1115/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 28.000 €
 • Kuća (1114/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 23.000 €
 • Kuća (1113/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 • Kuća (1112/15)
 • Mjesto: Bankovci
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Kuća (1110/15)
 • Mjesto: Trenkovo
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 • Stan (1109/15)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (1102/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 • Kuća (1107/14)
 • Mjesto: Kaptol
 • detaljnije
 • Cijena: 98.000 €
 • Kuća (1105/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Stan (1038/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (927/12)
 • Mjesto: Gučani
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 • Kuća (1103/14)
 • Mjesto: Marindvor
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Stan (1099/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Stan (1096/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 48.000 €
 • Kuća (1094/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 180.000 €
 • Kuća (1091/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 115.000 €
 • Kuća (1090/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 11.000 €
 • Stan (1085/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 31.000 €
 • Stan (1082/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 16.000 €
 • Kuća (1081/14)
 • Mjesto: Vidovci
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Stan (1006/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 52.000 €
 • Stan (1022/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 • Kuća (1074/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 78.000 €
 • Kuća (1075/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 28.000 €
 • Kuća (971/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 90.000 €
 • Kuća (1073/14)
 • Mjesto: Kaptol
 • detaljnije
 • Cijena: 11.000 €
 • Kuća (1072/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (1071/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Zemljište (1069/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 24.000 €
 • Stan (1068/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 39.000 €
 • Zemljište (1065/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (1064/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 125.000 €
 • Kuća (1063/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 • Kuća (1062/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 68.000 €
 • Stan (822/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Kuća (892/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (1060/14)
 • Mjesto: Skenderovci
 • detaljnije
 • Cijena: 17.000 €
 • Kuća (1048/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 62.000 €
 • Kuća (1056/14)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 56.000 €
 • Kuća (961/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 28.000 €
 • Kuća (1055/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (1054/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 56.000 €
 • Kuća (1053/13)
 • Mjesto: Trenkovo
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 • Kuća (983/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 • Stan (1002/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (1047/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 93.000 €
 • Stan (1046/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (1045/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 18.000 €
 • Stan (1043/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 83.000 €
 • Zemljište (1041/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 5.000 €
 • Stan (1040/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 63.000 €
 • Kuća (1037/13)
 • Mjesto: Jakšić
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 • Kuća (1036/13)
 • Mjesto: Milivojevci
 • detaljnije
 • Cijena: 16.000 €
 • Kuća (1035/13)
 • Mjesto: Stražeman
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 • Kuća (1033/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 • Kuća (1032/13)
 • Mjesto: Kutjevo
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (1031/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 69.000 €
 • Stan (1030/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 67.000 €
 • Kuća (066/05)
 • Mjesto: Emovci
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 • Kuća (1029/13)
 • Mjesto: Golo brdo
 • detaljnije
 • Cijena: 21.000 €
 • Kuća (1028/13)
 • Mjesto: Glavica
 • detaljnije
 • Cijena: 21.000 €
 • Kuća (1027/13)
 • Mjesto: Trenkovo
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Kuća (1026/13)
 • Mjesto: Vidovci
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (1025/13)
 • Mjesto: Nurkovac
 • detaljnije
 • Cijena: 9.000 €
 • Kuća (1024/13)
 • Mjesto: Završje
 • detaljnije
 • Cijena: 100.000 €
 • Kuća (1020/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (1018/13)
 • Mjesto: Tekić
 • detaljnije
 • Cijena: 47.000 €
 • Stan (902/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 58.000 €
 • Stan (1015/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (870/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 • Kuća (1010/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 200.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (843/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (673/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Kuća (999/13)
 • Mjesto: Biškupci
 • detaljnije
 • Cijena: 18.000 €
 • Stan (993/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 74.000 €
 • Kuća (964/12)
 • Mjesto: Ramanovci
 • detaljnije
 • Cijena: 38.000 €
 • Kuća (991/13)
 • Mjesto: Kutjevo
 • detaljnije
 • Cijena: 110.000 €
 • Zemljište (990/13)
 • Mjesto: Brestovac
 • detaljnije
 • Cijena: 5.400 €
 • Stan (985/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Stan (984/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 • Stan (982/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (754/10)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 17.000 €
 • Kuća (983/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 120.000 €
 • Stan (982/13)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 • Stan (978/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 42.000 €
 • Kuća (977/12)
 • Mjesto: Pleternica
 • detaljnije
 • Cijena: 120.000 €
 • Kuća (976/12)
 • Mjesto: Pleternica
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (975/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (974/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 90.000 €
 • Kuća (973/12)
 • Mjesto: Krivaj
 • detaljnije
 • Cijena: 52.000 €
 • Kuća (969/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 • Stan (968/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 39.876 €
 • Kuća (895/12)
 • Mjesto: Bektež
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (620/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 • Kuća (959/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 120.000 €
 • Kuća (952/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 42.000 €
 • Kuća (951/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 • Kuća (949/12)
 • Mjesto: Eminovci
 • detaljnije
 • Cijena: 43.000 €
 • Kuća (948/12)
 • Mjesto: Pleternica
 • detaljnije
 • Cijena: 89.000 €
 • Kuća (945/12)
 • Mjesto: Jakšić
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (942/12)
 • Mjesto: Aleksandrovac
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 • Kuća (937/12)
 • Mjesto: Završje
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 • Kuća (936/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 135.000 €
 • Kuća (931/12)
 • Mjesto: Sesvete
 • detaljnije
 • Cijena: 12.000 €
 • Kuća (926/12)
 • Mjesto: Gučani
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (922/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (925/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 100.000 €
 • Kuća (923/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 46.000 €
 • Kuća (921/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 180.000 €
 • Kuća (920/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 • Stan (918/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 • Kuća (914/12)
 • Mjesto: Novi Mihaljevci
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (296/06)
 • Mjesto: Toranj
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 • Kuća (913/12)
 • Mjesto: Pleternica
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Stan (912/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 34.000 €
 • Kuća (905/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 • Kuća (904/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 • Stan (901/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 48.000 €
 • Kuća (891/12)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 67.000 €
 • Kuća (882/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 66.000 €
 • Kuća (879/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Poslovni prostor (878/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 150.000 €
 • Kuća (874/11)
 • Mjesto: Gradac
 • detaljnije
 • Cijena: 33.000 €
 • Zemljište (873/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Kuća (872/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (869/11)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (868/11)
 • Mjesto: Kujnik
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (866/11)
 • Mjesto: Mihaljevci
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (863/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (862/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 170.000 €
 • Kuća (861/11)
 • Mjesto: Dolac
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (817/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (857/11)
 • Mjesto: Trenkovo
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Kuća (853/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 98.000 €
 • Kuća (850/11)
 • Mjesto: Kuzmica
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (849/11)
 • Mjesto: Brestovac
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (844/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (837/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 48.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (755/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 • Kuća (834/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (833/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 120.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (831/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 • Stan (811/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 • Kuća (829/11)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 • Kuća (828/11)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 13.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (827/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 119.000 €
 • Stan (826/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (820/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (812/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 47.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (809/11)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 129.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (509/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 130.000 €
 • Stan (802/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 49.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (803/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 • Kuća (801/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 115.000 €
 • Kuća (800/10)
 • Mjesto: Pleternica
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 • Kuća (795/10)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 • Kuća (476/07)
 • Mjesto: Završje
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (578/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 110.000 €
 • Zemljište (788/10)
 • Mjesto: Lučinci
 • detaljnije
 • Cijena: 18.000 €
 • Stan (787/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (786/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (777/10)
 • Mjesto: Brestovac
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (776/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 67.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (601/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 100.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (772/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 69.000 €
 • Kuća (769/10)
 • Mjesto: Trenkovo
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (506/08)
 • Mjesto: Novi Mihaljevci
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 • Kuća (767/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 57.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (766/10)
 • Mjesto: Vetovo
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (757/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (753/10)
 • Mjesto: Ciglenik
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (751/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (748/10)
 • Mjesto: Dervišaga
 • detaljnije
 • Cijena: 11.000 €
 • Kuća (649/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (746/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 • Stan (744/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 • Poslovni prostor (743/10)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (742/10)
 • Mjesto: Antunovac
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (738/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (735/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 53.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (734/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 16.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (730/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 95.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (728/10)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (726/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 42.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (725/10)
 • Mjesto: Drškovci
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 • Kuća (722/10)
 • Mjesto: Kaptol
 • detaljnije
 • Cijena: 55.000 €
 • Stan (721/10)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 59.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (717/10)
 • Mjesto: Alilovci
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (716/10)
 • Mjesto: Ugarci
 • detaljnije
 • Cijena: 15.000 €
 • Kuća (715/09)
 • Mjesto: Kaptol
 • detaljnije
 • Cijena: 58.000 €
 • Kuća (714/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 72.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Zemljište (710/09)
 • Mjesto: Dervišaga
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (707/09)
 • Mjesto: Antunovac
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (706/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 100.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (705/09)
 • Mjesto: Komušina
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (704/09)
 • Mjesto: Cerovac
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 • Kuća (700/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 30.000 €
 • Stan (697/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (695/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 130.000 €
 • Kuća (693/09)
 • Mjesto: Ramanovci
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 • Kuća (692/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 120.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (688/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (683/09)
 • Mjesto: Jaguplije
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 • Kuća (680/09)
 • Mjesto: Duboka
 • detaljnije
 • Cijena: 10.000 €
 • Kuća (677/09)
 • Mjesto: Ciglenik
 • detaljnije
 • Cijena: 6.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (676/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 145.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (669/09)
 • Mjesto: Draga
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (668/09)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (667/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 65.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (239/05)
 • Mjesto: Dervišaga
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (662/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 53.000 €
 • Kuća (659/09)
 • Mjesto: Jakšić
 • detaljnije
 • Cijena: 42.000 €
 • Kuća (646/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 78.000 €
 • Kuća (645/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 90.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (642/09)
 • Mjesto: BLACKO
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (451/07)
 • Mjesto: Vidovci
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 • Kuća (638/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 200.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (629/09)
 • Mjesto: Završje
 • detaljnije
 • Cijena: 64.000 €
 • Kuća (627/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (626/09)
 • Mjesto: Drškovci
 • detaljnije
 • Cijena: 15.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (616/09)
 • Mjesto: Eminovci
 • detaljnije
 • Cijena: 95.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (613/09)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (608/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (604/08)
 • Mjesto: Gornji Vrhovci
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (603/08)
 • Mjesto: Sulkovci
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (602/08)
 • Mjesto: Sulkovci
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (552/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 95.000 €
 • Poslovni prostor (599/08)
 • Mjesto: Radovanci
 • detaljnije
 • Cijena: 170.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (596/08)
 • Mjesto: Eminovci
 • detaljnije
 • Cijena: 58.000 €
 • Kuća (591/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 180.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (590/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (530/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (513/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 95.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (574/08)
 • Mjesto: Veliki Bilač
 • detaljnije
 • Cijena: 20.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (572/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (571/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 180.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (570/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 180.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (563/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 54.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (562/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 52.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (561/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 51.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (559/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 58.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (557/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 33.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Stan (556/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 • Kuća (554/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 150.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (341/06)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 • Kuća (550/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 150.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (549/08)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (540/08)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 37.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (537/08)
 • Mjesto: Vetovo
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (534/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 150.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (531/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 51.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (528/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 45.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (523/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (519/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 50.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (518/08)
 • Mjesto: Emovci
 • detaljnije
 • Cijena: 40.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (514/08)
 • Mjesto: Kutjevo
 • detaljnije
 • Cijena: 15.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (500/08)
 • Mjesto: Pleternica
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (497/08)
 • Mjesto: Ramanovci
 • detaljnije
 • Cijena: 35.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (282/06)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 80.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (492/08)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 105.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (496/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 200.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (486/08)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 25.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (459/07)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (458/07)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 90.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (466/07)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 75.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (455/07)
 • Mjesto: Kujnik
 • detaljnije
 • Cijena: 34.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (454/07)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (452/07)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 90.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (446/07)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (444/07)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 110.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (443/07)
 • Mjesto: Požega
 • detaljnije
 • Cijena: 140.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (428/07)
 • Mjesto: Radovanci
 • detaljnije
 • Cijena: na upit
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (423/07)
 • Mjesto: Potočani
 • detaljnije
 • Cijena: 60.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (410/07)
 • Mjesto: Mihaljevci
 • detaljnije
 • Cijena: 70.000 €
 • Kuća (404/07)
 • Mjesto: Novo selo
 • detaljnije
 • Cijena: 68.000 €
 • Kuća (391/06)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 48.000 €
 • Kuća (387/06)
 • Mjesto: Velika
 • detaljnije
 • Cijena: 85.000 €
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 •  Slike dostupne u agenciji "Kvart"
 • Kuća (386/06)
 • Mjesto: Vetovo
 • detaljnije
 • Cijena: 7.000 €

Pretraži Nekretnine


348nekretnina online

ZADNJE OBJAVLJENO

Najnovija nekrentnina

Stan, Požega | 55000 €